Ongekend Haags, Community voor & door Hagenaars met psychische bijzonderheden.

ZigZ8 ontwikkelde in samenwerking met Haags Steun Systeem een sociaal netwerk (online en offline) als aanvulling op de Haagse werktafels.
De missie: Hagenaars met een psychiatrische achtergrond met elkaar verbinden om vanuit gezamenlijke kracht op gelijkwaardige en eigen wijze mee te doen in de samenleving. Een redactie uit de doelgroep maakt items over voor hen relevante onderwerpen, die zij plaatsen op de website en social media. De redactie organiseert ook laagdrempelige activiteiten. Met als doel: elkaar ontmoeten, informeren, steunen en inspireren.

Redactielid André:
‘Ik heb weer een doel en, niet onbelangrijk, een netwerk om me heen.’

‘Het werken voor “Ongekend Haags” heeft mij weer een doel gegeven.
Filmen en schrijven maakt dat ik weer onder de mensen ben en op plaatsen kom, waar ik normaliter waarschijnlijk nooit naar toe was gegaan. Ik heb mensen ontmoet met vergelijkbare achtergronden, maar belangrijker nog, ook mensen die mij laten zien dat een psychische bijzonderheid niet noodzakelijkerwijs er toe leid dat je maatschappelijk gezien afgeschreven bent.’

‘Ik heb weer een raison d’être. Mijn herstel schrijf ik voor een groot deel toe aan het feit dat ik maatschappelijk gezien weer bezig ben. Een heel verschil met wie ik was in mijn depressie. Misschien hoort het gewoon bij me dat ik nu aan beide zijden van de psychiatrie actief ben. Als cliënt, maar ook als redacteur. Hoe bipolair wil je het hebben.’

‘Maar zoals gezegd, het is voor mij belangrijk om maatschappelijk weer relevant bezig te zijn. Dat is wat mijn herstel mogelijk maakt: nieuwe contacten, nieuwe ervaringen, en de mogelijkheid om weer nieuwe dingen te leren. Ik heb geleerd dat ik niet moet wachten op betere tijden, maar zelf in actie moet komen, en zelf nieuwe dingen moet ondernemen om me goed te voelen.
Ik heb weer een doel en, niet onbelangrijk, een netwerk om me heen.’

Klik hier voor het hele verhaal van André.

Onbeperkt Haags, Online platform voor & door Haagse jongeren met een fysieke beperking of chronische ziekte.

ZigZ8 ontwikkelde het project in opdracht van Voorall, de Haagse spreekbuis voor mensen met een beperking.
Aanleiding was dat de groep jongeren met een beperking moeilijk bereikt werd.
Uitgangspunt was: een platform voor en door jongeren. Met als invalshoek: laten zien wat er allemaal wél kan.

Resultaat na 9 maanden: een levendig internetplatform bestaande uit de site www.onbeperkthaags.nl, een facebookpagina, een facebookgroep, twitter en Youtube. Een redactie van acht vrijwilligers uit de doelgroep kreeg een training in filmen, editen en werken met Joomla. De redactieleden maken wekelijks meerdere items voor de content voor het platform. Gezamenlijk werden diverse acties ondernomen om te zorgen dat jongeren met een beperking of ziekte beter mee kunnen doen in Den Haag.
De begeleiding van de redactie is overgedragen aan Voorall. De organisatie staat nu duurzaam in contact met plm 800 Haagse jongeren met een beperking en kan hun belangen gericht behartigen. De jongeren hebben een instrument om elkaar te vinden en gezamenlijk acties te ondernemen.

Busrit on wheels

Onbeperkt Haags! nodigde HTM-buschauffeurs Collin en Mario uit om de toegankelijkheid van de HTM-bussen zelf te ervaren. Valerie en Hamza reden met hen een middag rond in Den Haag, in rolstoelen. De chauffeurs konden zo zelf voelen hoe het is om met een rolstoel de bus in- en uit te komen, het busplatform te bereiken en een wheely te maken! ? Check hier de Busrit on wheels!

 

 

Hier de sneak preview met Collins wheely.